Splošni pogoji podjetja GRAPH – U d.o.o.

Podjetje GRAPH _ U d.o.o. vam predstavlja pogoje poslovanja, objavljene v nogi spletni strani https://www.nega-ezoterika.si (v nadaljevanju: »pogoji poslovanja«). Določajo se pogoji uporabe spletne strani https://www.nega-ezoterika.si, (v nadaljevanju: »spletna stran«) in naročilo storitev, ki se promovirajo preko spletne strani.

Spletno stran upravlja podjetje GRAPH – U d.o.o, Rožna dolina c.IX/25,1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ponudnik«).

»Vsebine« so vsi podatki, informacije, gradiva in druge vsebine, objavljene na spletni strani, kar med drugim vključuje tudi besedila, slike, fotografije, glasbo, video vsebine, programsko opremo, zvočne vsebine, grafiko, blagovne in storitvene znamke ter drugo.

»Kupec« v teh pogojih poslovanja predstavlja vsako pravno osebo, ki se odloči za naročilo storitev prek spletne strani https://www.nega-ezoterika.si oziroma na drug način izrazi zanimanje za naročilo storitev ponudnika.

»Uporabnik« v teh pogojih poslovanja predstavlja vsako osebo, ki uporablja spletno stran https://www.nega-ezoterika.si

Z uporabo spletne strani uporabnik oz. kupec sprejema in soglaša z vsemi določbami teh pogojev poslovanja, ki vključujejo tudi vse povezave in njihove sestavne dele ter potrjuje, da je bil seznanjen s politiko zasebnosti.

Bistvene lastnosti storitev, cene, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami ter podatki o načinu plačila in dobave so razvidne iz ponudbe, ki jo na podlagi povpraševanje pošlje ponudnik kupcu na posredovani elektronski naslov.

Informacije o ponudniku – GRAPH – U d.o.o.

Ponudnik in njegov naslov: GRAPH – U d.o.o. Rožna dolina c.IX/25, 1000 Ljubljana
Matična številka: 2098059000
Identifikacijska številka za DDV: 59749466
TRR pri A-banka d.d.: SI56 0510 0801 2024 888

Varovanje zasebnosti

GRAPH – u d.o.o. spoštuje zasebnost svojih uporabnikov. Upravljavec osebnih podatkov, ki jih posameznik posreduje ob dostopu do spletne strani ali jih vpiše znotraj te spletne strani je podjetje GRAPH – U d.o.o Rožna dolina c.IX/25, 100 Ljubljana, matična številka: 2098059000 (v nadaljevanju tega besedila upravljavec osebnih podatkov).

Posameznik dovoljuje upravljavcu upravljanje in obdelavo osebnih podatkov, ki jih ta posreduje, ko vpiše svoje osebne podatke na spletni strani https://www.nega-ezoterika.si, za namen pridobitve ponudbe ali zaradi želje po obveščanju o novostih in storitvah povezanih s podjetjem GRAPH – u d.o.o. ali izpolnitev drugih storitev na katere se preko spletne strani prijavlja posameznik.

Posameznik, ki dostopa do spletne strani https://www.nega-ezoterika.si upravljavca in obdelovalca osebnih podatkov ter na njih izpolni spletni obrazec s svojimi podatki in soglasjem, se strinja da lahko ta zbira podatke o obiskih spletnih strani za namene analize interesa obiskovalca za nakup ter posledično za pripravo prilagojene ponudbe posamezniku.

Posameznik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33.

Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je posredovanje podatkov prostovoljno ter da v primeru, če podatkov ne bo posredoval, upravljavec ne bo izvedel prenosa e-priročnika, druge publikacije ali izpolnil druge storitve na katere se prijavlja posameznik oziroma ne bo izvedel analize interesa obiskovalca spletne strani ter pripravil prilagojene ponudbe posamezniku.

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. Skladno z navedenim sta Evropski parlament in Svet leta 2016 sprejela novo splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, ki začne veljati s 25. 5. 2018. Nova splošna uredba velja za vsa podjetja, ki uporabljajo ali kakorkoli obdelujejo osebne podatke državljanov EU. Splošna uredba postavlja enotna pravila za varstvo osebnih podatkov v EU, nekatera vsebinska in postopkovna vprašanja pa bodo v Sloveniji urejena tudi v novem Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Po novi uredbi bo posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, moral podati izrecno privolitev v obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, prav tako pa bodo posamezniku predstavljeni nameni, na katere se bo njegova privolitev nanašala.

Če posameznik ne želi, da mu upravljavec osebnih podatkov pripravi prilagojeno ponudbo glede na obisk njegove spletne strani lahko bodisi onemogoči piškotke na svojem brskalniku ali pa ne posreduje svojih podatkov znotraj obrazca na spletni strani upravljavca ter tako zagotovi svojo anonimnost. Privoljenje lahko posameznik prav tako kadarkoli prekliče z obvestilom o prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov na naslov info@nega-ezoterika.si.

Uporaba spletne strani in vsebina

Uporabnik je dolžan uporabljati spletno stran https://www.nega-ezoterika.si in storitve v skladu s pogoji poslovanja in veljavnimi predpisi ter na način in v vsebini, ki sta skladna z namenom, s katerim ponudnik zagotavlja spletno stran in storitve.

V primeru kakršnekoli kršitve teh Pogojev poslovanja (kot npr. zloraba spletne strani in/ali storitve, je uporabnik – kršitelj podjetju GRAPH – u d.o.o. in tretjim osebam odgovoren za vso nastalo škodo, Ponudnik pa ima pravico onemogočiti uporabniku nadaljnjo uporabo spletne strani in storitev.

Vsebine, ki so last podjetja GRAPH – U d.o.o, oz. je imetnik pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njimi, uporabnik ne sme spreminjati, kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati ali na kakršenkoli drug način širiti brez izrecnega predhodnega dovoljenja podjetja GRAPH – u d.o.o.

Uporabnik je dolžan v okviru dovoljene uporabe vsebin ohraniti vse označbe avtorskih pravic in drugih pravic industrijske lastnine ter morebitna druga obvestila in opozorila.

Plačilo po predračunu ali računu

V primeru naročila storitev se plačilo izvede po izdanem predračunu oziroma po izdanem računu v predpisanem roku, ki je običajno 7 ali 14 dni.

Rok za reklamacijo računa je 7 dni od datuma izdaje računa. Kupec lahko kontaktira ponudnika prek e-naslova info@nega-ezoterika.si.